ZŁE PRZYSTOSOWANIE SYSTEMU

System ten był źle przystosowa­ny do rosnącego nacjonalizmu, początków socja­lizmu i nawrotów napięcia wojennego. Nostalgia społeczna hołubi nadzieję na odrodzenie między­narodowego rynku kapitałowego. Możemy snuć refleksje na temat, jak wiele środków wyjątko­wych stało się częścią naszego normalnego sposo­bu życia.Nostalgia społeczna nie bywa zazwyczaj czyn­nikiem decydującym, między innymi dlatego, że na ogół musi działać przeciwko oczywistym naka­zom okoliczności. Wymarzony cel zdaje się wspa­niały w założeniu, ale niemożliwy do osiągnięcia bądź niedogodny w praktyce. Z tej racji ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach, głosząc swoje dą­żenie do celu, zwykle uznają za konieczne wy­jaśniać, dlaczego muszą zwlekać z jego realizacją.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!