ZMIANA GATUNKU

Gatunek może się zacząć zmieniać, jeżeli dobór rozpocznie preferować osobniki odchylające się od obecnego stanu. Może to być wynikiem zmian w środowisku, wywołanych np. zmianą klimatu, pojawieniem się lub rozmnożeniem drapieżców albo konkurentów itd. Nawet jednak wówczas, gdy środowisko pozostaje niezmienne przez długi czas (co się na ogół zdarza bardzo rzadko i może wystąpić tylko w środowiskach szczególnych, np. na dnie oceanów), może wystąpić, dobór skierowany, czyli modyfikujący, np. działający na populacje zamieszkujące skrajne tereny zasięgu geograficznego, gdzie warunki są inne niż w jego centrum.  Jeśli pod działaniem doboru modyfikującego pewna cecha gatunku zacznie się zmieniać, musi dojść do jednej z następujących ewentu­alności. Po pierwsze, dana cecha może się zmodyfikować bez wywarcia wpływu na pozostałe cechy gatunku — np barwa futra ssaka ulegnie rozjaśnieniu lub przyciemnieniu Po drugie, dobór preferujący pewną zmianę może natrafić na przeciwdziałanie innych sił doboru.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!