ZMIANY W SYSTEMIE

Podczas gdy system po­datkowy ograniczył koncentrację dochodu na szczycie, pełne zatrudnienie i zwyżkowa tendencja płac zwiększyły dobrobyt warstw niższych. W roku 1928 dochód rozporządzalny, tzn. dochód po opo­datkowaniu, jednego procentu osób o najwyższych dochodach szacowano na 19 procent dochodu glo­balnego. W 1946 roku szacowano go na nieco po­niżej 8 procent. W 1928 roku 5 procent ludzi o naj­wyższych dochodach otrzymywało z górą jedną trzecią całego dochodu; w 1946 ich udział wynosił około 18 procent.  Zwłaszcza lata wojenne i po­wojenne przyniosły szybką poprawę ludziom z gru­py niższych dochodów. W latach 1941—1950 do­chód najuboższej jednej piątej rodzin wzrósł o 42 procent; dochód drugiej grupy od dołu wzrósł o 37 procent.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!