ZMODYFIKOWANE RZĘSKI

Drugą uderzającą cechą siatkówki oka kręgowca jest podobieństwo komórek światłoczułych do komórek orzęsionych. Światłoczułe wy­pustki komórek — czopki i pręciki — to zmodyfikowane rzęski. Zoolo­gowie uważali to za prawdopodobne od kilkudziesięciu lat, ostatecz­nego dowodu dostarczył niedawno mikroskop elektronowy. Wspo­mniano już, że w osi wszystkich rzęsek komórkowych biegną dwa włókienka, otoczone wiązką dziewięciu włókienek bliższych powie­rzchni. Rzęski nieruchome mają pierścień dziewięciu włókienek bliż­szych powierzchni, lecz są pozbawione dwu włókienek osiowych. Fakt powtarzania się w całym świecie roślin i zwierząt zawsze tej samej liczby włókienek w rzę­skach jest zjawiskiem zadziwiającym i świadczy chy­ba o wspólnocie pochodzenia. Otóż światłoczułe czopki i pręciki oka łączą się z korpusami komórek za pomocą wysmukłych łączników, w których bie­gną typowe wiązki dziewięciu włókienek. Jest to wspaniałe potwierdzenie słuszności dawnych hipotez pochodzenia oka kręgowca.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!