ZWIĄZKI MINERALNE W SZKIELECIE

Najczęstszymi związkami mineralnymi w szkielecie zwierząt są węglany i fosforany wapnia. Budowanie takich szkieletów i później­sze ich zachowanie w osadach morskich stało się możliwe dopiero wówczas, gdy zawartość dwutlenku węgla w wodzie oceanów obniżyła się. Nastąpiło to przypuszczalnie pod koniec okresu prekambryjskiego. Sądzimy więc, że pojawienie się mniej więcej równoczesne w historii Ziemi przedstawicieli wielu grup systematycznych wynika stąd, że dopiero wówczas pojawiły się warunki umożliwiające egzystencję więk­szych zwierząt wielokomórkowych, zdolnych do tworzenia szkiele­tów. Znając w ogólnych zarysach odległą przeszłość życia wiemy, że bakterie i sinice egzystują od miliardów lat, przypuszczamy natomiast, że różnicowanie się zwierząt na odmienne typy organizacyjne było procesem stosunkowo szybkim, który rozpoczął się około 700 milio­nów lat temu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!