ŻYCIE RODZINY I DOMU

Chałupnictwo nadawało życiu rodziny, domu i wsi angielskiej przed rewolucją przemysłową określony charakter i prestiż, bez­powrotnie utracone w wyniku tej rewolucji. Gold- smithowska wioska Auburn wyróżniała się tym, że jej domy były nie tylko schronieniami na noc, ale i warsztatami. W dobie obecnej wiele udogodnień życiowych za­wdzięczamy fabryce — rozdziałowi produkcji od domu. Gdyby produkcja nadal pozostawała przed­sięwzięciem rodzinnym, jej wzrost na głowę ludno­ści mógłby się dokonywać jedynie w bardzo wąs­kim zakresie. Przeciętny człowiek byłby w naj­lepszym razie tylko trochę zasobniejszy niż Anglik z połowy XVIII wieku. W pierwszej fazie rewo­lucji przemysłowej życie w nowych przemysło­wych miastach Anglii było wyjątkowo nieprzy­jemne.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!