ZYSKI Z RĘKODZIEŁA

Budzi nawet szacunek. Znajdziemy na to wiele przykładów, skoro raz nauczymy się je rozpoznawać. Pewnym w zasadzie nieszkodliwym (choć nie całkiem) przejawem tej nostalgii spo­łecznej jest uznanie, jakim cieszą się wyroby rę­kodzielnicze wszelkiego typu.Wyroby te — jak sprzęty, tkaniny, rzeźbione drobiazgi, ceramika, szkło, plecionki z trawy, ka­pelusze czy rozmaite przybory — łączą niekiedy walory estetyczne z funkcjonalnymi. W danym kraju taka tradycja artystyczna korzysta z rozum­nej ochrony i poparcia. Rękodzieło może także przynosić zyski, gdy ceny są podyktowane nie kosz­tem produkcji, ale pięknem wyrobu. Często wyro­by te są toporne, mają wzory mało wymyślne i ste­reotypowe, wartość użytkową niską, a wygląd od­pychający. Ale tylko dlatego, że są rękodziełami, przypisuje się im zalety systemu gospodarczego, do którego należą.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!